دانلود برنامه بحارالاشعار

وقتی که در دنیا ستم مرسوم باشد

شعر مداحی میلاد امام زمان (عج) - وقتی که در دنیا ستم مرسوم باشد

وقتی که در دنیا ستم مرسوم باشد
وقتی عدالت گنگ و نامفهوم باشد

وقتی ظهور از چشم‌ مردم دور مانده
وقتی نفس آلوده و‌ مسموم باشد

وقتی کسی چشم انتظاری را بلد نیست
وقتی بشر از عاشقی محروم باشد

حق می دهم در خانه ی تاریخ ، یک زن
آوازه اش پنهان و نامعلوم باشد

حق می دهم چونانکه زهرا بود مظلوم
میراث دار فاطمه ، مظلوم باشد

اما خدا می خواست از میراث مریم
نام زنی در دفترش مرقوم باشد

اما خدا می خواست از زن‌های تاریخ
با نام نرجس ، دفترش مختوم باشد

زهرا عروسش را خودش بر می گزیند
حتی اگر شهزاده ای از روم باشد

باید به چشم حضرت زهرا بیاید
در خانه ی حیدر چنین‌ مرسوم باشد

تأثیر یُذهب ، عنکمُ الرجس است و قطعاً
نرجس زنی پاکیزه و معصوم باشد

اوصاف او را در کُتب کمتر نوشتند
تاریخ باید تا ابد محکوم باشد

فرزند او - موعود - پنهان مانده ، باید
او نیز چون فرزند خود مکتوم باشد

فرزند او یک روز می آید سرانجام
روی لبش آن روز یا قیّوم باشد

آن روز ، آری دوستانش شادمانند
آن روز ، آری دشمنش مغموم باشد

️ محسن ناصحی

155
شعر بعدی