دانلود برنامه بحارالاشعار

وقتی که حرف از دل و آمال می زنیم

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - وقتی که حرف از دل و آمال می زنیم - متن مداحی فراق کربلا

وَقتی که حَرف از دِل و آمال می زنیم
تا کَربلا به ثانیه ای بال می زنیم
.
پِیوَندِ شاخه های دِلِ خُشکِ خویش را
با آن دِرَختِ سَبزِ کُهَنسال می زنیم
.
ماهِ مُحرَّم آمَده، اِی جان... خوش آمَده...
اِمسال هَم به سینه، چو هَر سال می زنیم
.
عَطری که اَز سَفَر به خُراسان خَریده ایم
بَر پیرُهَن سیاه و بَر این شال می زنیم
.
ما میهمانِ سُفره ی شِشماهه می شَویم
تا که گُریزِ روضه ی مِنهال می زنیم
.
با فاطِمه بَرای حُسِین آه می کِشیم
وقتی که سَر به گوشه ی گودال می زنیم
.
ثابِت نِموده اند شَهیدان، زَمانِ مَرگ
بوسه به پای دوست به هَر حال می زنیم
.
شاعر
رضا رسول زاده

233
شعر بعدی