دانلود برنامه بحارالاشعار

وقتی شهید زنده دشت بلا شدی

شعر مداحی روضه امام سجاد (ع) - وقتی شهید زنده دشت بلا شدی

وقتی شهید زنده ی دشت بلا شدی
تصویری ازحماسه ی کرب وبلا شدی

چشمت فرات بود و لبت زمزم دعا
با جوششی ز زمزمه غرق خدا شدی

بعد از نهادن تن بابا به بوریا
خلوت نشین آن تن در بوریا شدی

خواندی تو روضه بهر همه قتل صبر را
خرج مصیبت سراز تن جدا شد

«ازآب هم مضایقه کردند کوفیان»
با این نوا تو غرق عزا و نوا شدی

یعقوب چشم های تو خون می گریستند
تو داغدار یوسف آل عبا شدی

گفتی امان زشام و دلت شعله می کشید
یاد آور مصیبت شام بلا شدی

گفتی که حرمله به مکافات خود رسید؟
دلخون داغ اصغر درخون شنا شدی

سی سال گریه کردی و زهر ستم رسید
آتش گرفت جان تو و بی صدا شدی

چون استخوان سینۀ بابا زسّم اسب
وقت نفس کشیدن خود جابه جا شدی

خون گریه کن «وفایی» ازاین ماتم بزرگ
با غربت بقیع اگر آشنا شدی

سید هاشم وفایی

572
شعر بعدی