دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

واژگون شدبه رویِ در بانو

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - واژگون شدبه رویِ در بانو - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

واژگون شدبه رویِ دَر بانو
بین آتش به چشمِ تَر بانو
تویی آن پاره یِ جگر بانو
سوختی ازشرار اگربانو
حیدرت رابیا بِبَر بانو

بین دربودِ مادری افتاد
بانویِ گریه آور ی افتاد
وسط کوچه پیکری افتاد
به روی فاطمه دری افتاد
بشکست ازچه بال و پر بانو

دیده ام من غروبِ غم بارت
مرتضایت شده عزا دارت
تکیه کرده علی به دیوارت
بفدای غصه یِ بسیارت
میروی همچوِ رهگذر بانو

مرتضی بود و درد بانویش
آسمان شدخراب بر رویش
آمده باشتاب او سویش
دیده سوزد به شعله ها مویش
بوده آن کوچه پر خبر بانو

بین کوچه هزار مشکل بود
بسته ای وای راهِ منزل بود
بین کوچه جمعِ ارازل بود
به روی گونه دستِ قاتل بود
مُردی ازچشمِ خیره سَر بانو

ره زهرا چو بست آن ملعون
زده با پشتِ دست آن ملعون
چقدر وحشی است آن ملعون
پهلویت راشکست آن ملعون
لب دیوار بود و سر بانو

به روي فاطمه نزن نامرد
نزنش پیشِ چشم من نامرد
تو به جایش مرا بزن نامرد
همسري بینِ چند تن نامرد
شد غرورت شکسته‌تر بانو


فاطمه بی هوا لگدمیخورد
گوشه ی در چرا لگدمیخورد
پیشِ نامردها لگدمیخورد
ضربت دست بالگدمیخورد
شده بشکسته بال وپر بانو

شاعر:
آرمین غلامی(مجنون)

298
شعر بعدی