دانلود برنامه بحارالاشعار

واویلتا روز عزای حضرت حمزه است

شعر مداحی زمینه حضرت حمزه (ع) - واویلتا روز عزای حضرت حمزه است

واویلتا
روز عزای حضرت حمزه است
به لب نوای حضرت حمزه است
گریه برای حضرت حمزه است
در بحر دین حمزه چو گوهر است
مدینه از داغش چو محشر است
شهید ظلم و کینه حمزه شد
خون از این غم قلب پیمبر است
تسلیت مولی ختم الانبیا۴

واویلتا
بر یاری دین رفته او میدان
حمزه شده فدایی قرآن
ختم رسل ز داغ او گریان
جان داده او در راه مکتبش
دین احمد آیین و مذهبش
با فرمایش ختم مرسلین
سید الشهدا شد لقبش
تسلیت مولی ختم الانبیا۴

واویلتا
با نیزه ی وحشی زمین افتاد
سر را روی خاک زمین بنهاد
در راه اسلام و خدا جان داد
دشمن بی دین سوی او شتافت
بین کشته ها حمزه را که یافت
از کینه هایی که ز حمزه داشت
هند ملعونه سینه اش شکافت
تسلیت مولی ختم الانبیا۴

واویلتا
آوای غم رسیده تا افلاک
حمزه فتاده با تن صد چاک
غرق به خون غلتان به روی خاک
تا که دید احمد مثله تنش
با عبایش پوشانده بدنش
فرموده نیاید کنار او
تا خواهر نمیرد ز دیدنش
تسلیت مولی ختم الانبیا۴

واویلتا
خواهر او صفیه جان بر لب
کنار او بوده به تاب و تب
افتاده دل یاد غم زینب
دیده در موج خون برابرش
پیکر پاره ی برادرش
تن صد چاکش را روی زمین
دیده دشمن زد بر نیزه سرش
تسلیت مولی ختم الانبیا۴

رضا یعقوبیان


64
شعر بعدی