دانلود برنامه بحارالاشعار

هواى سامره مثل غروب پائيز است

شعر مداحی روضه امام عسکری (ع) - هواى سامره مثل غروب پائيز است

هواى سامره مثل غروب پائيز است
 سياهپوش عزا گشته و غم‏ انگيز است

ز كوچه كوچه ی آن بوى درد مى‏ آيد
صداى غربت يك مرد مرد مى‏ آيد

ميان حجره غريبانه زار مى‏ گريد
 و كودكى كه بر او بيقرار مى‏ گريد

چه كودكى كه همه انبيا به قربانش
 عزيز فاطمه در بر گرفته چون جانش

شرار زهر و عطش در سكوت غوغا كرد
 امام عسکرى آخر به ناله لب وا كرد :

كه اى اميد دلم ، لحظه ی جدايى شد
 براى ديدن زهرا دلم هوايى شد
 
چو مادرم به جوانى از اين جهان سيرم
 زمان زمان فراق است و سخت دلگيرم

ز تاب رفته دلم صبر و تاب مى‏ خواهم
 ز دست كوچك تو جام آب مى‏ خواهم

اگر چه از شرر زهر كينه جانش سوخت
 غريب بود و ز غم قلب مهربانش سوخت

ولى چو جدّ غريبش حسين ، تشنه نرفت
 و در برابر خواهر به زير دشنه نرفت

کمیل کاشانی

301
شعر بعدی