دانلود برنامه بحارالاشعار

هم بهشت آرزو در سینه ها گل کرده امشب

شعر مداحی سرود امام جواد (ع) - هم بهشت آرزو در سینه ها گل کرده امشب - متن مداحی سبک مسجدی

هم بهشت آرزو در سینه ها گل کرده امشب
هم گل خنده به لبهای رضا گل کرده امشب
جواد اهل بیت به دنیا آمده
به ماه روی او رضا بوسه زده
مبارک یا رضا مبارک یا رضا
****
آسمان با مقدم او جای گل ریزد ستاره
در زمین روی محمد جلوه گر گشته دوباره
گلی از گلشن نبی پیدا شده
الا ای عاشقان رضا بابا شده
مبارک یا رضا مبارک یا رضا

محمود اسدی شائق


219
شعر بعدی