دانلود برنامه بحارالاشعار

همین بس است به مدحش محمد است محمد

شعر مداحی مدح عید مبعث - همین بس است به مدحش محمد است محمد

همین بس است به مدحش: محمد است محمد
حمید و حامد و محمود و احمد است محمد

قسم به شوق اویس و قسم به بهت بحیرا
که آفتاب کمالات بی حد است محمد

چه کوچه ها که نشستند در مسیر عبورش
به نور و عطر و تبسم زبانزد ست محمد

ستاره ی شب مکه طلوع صبح مدینه
به یمن آینه خورشید مشهد است محمد

اگرچه بین رسولان سرآمد است سرآمد
به رسم حسن ختام آخر آمده ست محمد

و باز می رسد از جانب حجاز سواری
که هرکه دید بگوید: (محمد است محمد)

سید محمدجواد شرافت

56
شعر بعدی