دانلود برنامه بحارالاشعار

همای عرش نشین علی شکسته پرت

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - همای عرش نشین علی شکسته پرت - اشعار مداحی دهه فاطمیه

همای عرش نشین علی شکسته پرت
چرا نهان کنی از مرتضی دو چشم ترت

چرا عصابه به سر بسته ای عزیز علی
گمانم آنکه به دیوار کوچه خورده سرت

بلندشو سپر من که بی سپر ماندم
عدو به طعنه صدا زد علی چه شد سپرت

به جای شیر چرا خون ز سینه ات جاری ست
نفس کشیدی و خونابه ریخت دوروبرت

شکسته باد دو دست مغیره و قنفذ
زدند هر دو تورا در مقابل پسرت

حسین دید زمین خوردن تو را امّا
خدا کند که نیفتد به قتلگه گذرت

اگر کبودی بازوی تو تماشا کرد
خدا کند که نبیند رخ تو را پدرت

محمود اسدی شائق

236
شعر بعدی