دانلود برنامه بحارالاشعار

هفده ماه ربیع و مکه شد غرق سرور

شعر مداحی سرود پیامبر اکرم (ص) - هفده ماه ربیع و مکه شد غرق سرور

هفده ماه ربیع و مکه شد غرق سرور
از قدوم مصطفی گردیده چون وادی طور
عاشقان آمد خبر ، نخل دین شد پرثمر
آخرین پیغمبر و ، نور حق شد جلوه گر
مصطفی خوش آمدی(۴)

آمده امشب به دنیا خاتم پیغمبران
از قدومش آمنه بنت وهب شد شادمان
سر زده نور مبین ، آمده حق الیقین
از سپهر سرمدی ، سرزده خورشید دین
مصطفی خوش آمدی(۴)

خانه ی بنت وهب از مقدمش گلشن شده
دیده ی اهل ولا با دیدنش روشن شده
مکه شد وادی طور ، آمنه غرق سرور
عالم هستی بود ، غرق در شادی و شور
مصطفی خوش آمدی(۴)

شیعیان شادی نمایید رهبر امت رسید
امشب از لطف خدا پیغمبر رحمت رسید
گشته خورشیدی عیان ، از خدای مهربان
این پسر تا روزحشر ، نوربخشد بر جهان
مصطفی خوش آمدی(۴)

امشب ازلطف خدا مهمان خوان احمدیم
محو روی چون مه ایزد نشان احمدیم
عاشقان ای عاشقان ، او رسول خاتم است
از کرامات خدا ، دستگیر عالم است
مصطفی خوش آمدی(۴)

آمد امشب در جهان آیینه ی ایزد نما
هر که آید سوی او امشب بود حاجت‌روا
تاصف روز جزا ، رهنما و مقتداست
دردمندان رابگو ، این پسرمشکل گشاست
مصطفی خوش آمدی(۴)


رضا یعقوبیان


469
شعر بعدی