دانلود برنامه بحارالاشعار

هزار کوه بلا را به شانه ام بردم

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - هزار کوه بلا را به شانه ام بردم

هزار کوه بلا را به شانه ام بردم
ز دوری تو پدر همچو لاله پژمردم

قدم خمیده شده مثل مادرت زهرا
به مثل مادرت از داغ و غصه افسردم

نماند دختر تو پشت در ولی بابا
خدا گواست که در زیر دست و پا مردم

فقط نه تشنگی کربلا مرا آزرد
گرسنه بودم و؛سیر از همه کتک خوردم

محمود اسدی شائق

387
شعر بعدی