دانلود برنامه بحارالاشعار

هر که باشد فاطمی سرور شود

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - هر که باشد فاطمی سرور شود

هر که باشد فاطمی سرور شود
او نمی از حوض کوثر می شود
هر که باشد فاطمی ، سوزد پرش
می رسد زهرا به بالین سرش
هر که باشد فاطمی تنها شود
همنشین حضرت مولا شود
هر که باشد فاطمی حق سر دهد
جان خود را در کف حیدر دهد
هر که باشد فاطمی سیلی خورد
ارثیه از حضرت زهرا برد
هر که باشد فاطمی رويش کبود
همچو حیدر می کند در خون سجود
هر که باشد فاطمی گیرد علم
تا که گردد هر دو دستانش قلم
هر که باشد فاطمی غوغا کند
خویش را لب تشنه سقا کند

شاعر:آرمین غلامی
مجنون ڪرمانشاهی

315
شعر بعدی