دانلود برنامه بحارالاشعار

هر چه داریم از عطای شماست

شعر مداحی میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - هر چه داریم از عطای شماست - گریز به روضه كربلا امام حسین

هر چه داریم از عطای شماست
همه دارایی ام برای شماست
جان ناقابلم فدای شماست
شکر ایزد دلم گدای شماست

سالیانی است در معیتتان
شاه هستید و ما رعیتتان

بهر ما افتخار ، عبدالعظیم
ای به قلبم قرار ، عبدالعظیم
کرمت بی شمار ، عبدالعظیم
از حسن یادگار ، عبدالعظیم

تا کمی با تو خو گرفتم من
از خدا آبرو گرفتم من

بی بها بوده ، با بها گشتم
لطف تو بوده با خدا گشتم‌
با حریمت که آشنا گشتم
جزو زوار کربلا گشتم

به حسن رفته رئفت و کرمت
مثل کرب و بلا شده حرمت

پشت گرمی و سایه سرمی
مرهم زخم قلب مضطرمی
قسم هر دعای مادرمی
ای حسن زاده صاحب حرمی

تا به صحن تو چشم می دوزم
یاد داغ بقیع ی سوزم

زیر باران آسمان تو ایم
جیره خوار سماط و خوان تو ایم
فخر ما باشد عاشقان تو ایم
هر شب جمعه میهمان تو ایم

به حریم تو تا گدا سر زد
به سوی کربلا دلش پر زد

کربلا گفتم عطر سیب وزید
کربلا گفتم و دلم لرزید
کربلا گفتم و صدا پیچید
" السلام علی الحسین شهید"

به گمانم صدای مادر اوست
که چنین روضه خوان پیکر اوست

یا بنی قتیل بالعطشان
یا بنی ذبیح بالعریان
یا بنی به خاک و خون غلطان
تن تو زیر یورش اسبان ....

....مثل قران پاره پاره شده
دانه دانه چونان ستاره شده

تو چه کردی که این چنان زدنت ؟
جای چنگ است روی پیرهنت
شده هم سطح خاک دشت تنت
رد پای سنان روی دهنت

سنگ دشمن شکسته ابرویت
مثل من ضربه خورده پهلویت

خنجری کند حنجرت آزرد
استخوان های تو همه جا خورد
بین مشتش همین که نیزه فشرد
طاقت و صبر خواهرت را برد

کربلا در غروب تا مه شد
پیکری زیر دست و پا له شد

شاعر:
عرفان ابوالحسنی

96
شعر بعدی