دانلود برنامه بحارالاشعار

هر چقدر گریه کنم سیر نمیشم

شعر مداحی زمینه امام حسین (ع) - هر چقدر گریه کنم سیر نمیشم

هر چقدَر گریه کنم سیر نمیشم
حسین‌جانم
من چجوری از غم تو پیر نمیشم
حسین‌جانم

حلالم کن؛ اگه از غم تشنگی تو نمردم
حلالم کن؛ اگه جونمو پای غمت نیاوردم
حلالم کن؛ آقاجانم

حلالم کن حسین
.........................................

تا روضَه‌تو گوش میکنم داد می‌زنم
حسین جانم
ای آقای تشنه‌لبِ بی‌کفنم
حسین جانم

حلالم‌کن؛ اگه‌مرهمی‌واسۀ‌زخمات‌نبودم
حلالم کن؛ اگه نوکر لایقی برات نبودم
حلالم کن؛ آقاجانم

حلالم کن حسین

حمید رمی


984
شعر بعدی