دانلود برنامه بحارالاشعار

هرکسی منزلتش نیست که کوثر باشد

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - هرکسی منزلتش نیست که کوثر باشد

هرکسی منزلتش نیست که کوثر باشد
روح مابین دو پهلوی پیمبر باشد
از وجودش همه جنات ، معطر باشد
مادر خلقت و هم رتبه ی حیدر باشد

"مثل هر خاک ، که چون کعبه معلی نشود
هر کسی فاطمه شد ، ام ابیها نشود"

یک نفر فاطمه و ام ابیها بوده
یک نفر هم نفسِ حضرت مولا بوده
علت اصلی ایجادِ دو دنیا بوده
نُه فلک ، قطره و او حضرت دریا بوده

"محور اصلی اصحاب کِسا فاطمه است
تا ابد سیده ی کل نِسا فاطمه است"

برسانید خبر مردم این دنیا را
تا بخوانند همه آیه ی اعطینا را
تا بگیرند مکرر ، دَمِ یا زهرا را
و ببینند همه مادرِ مادرها را

"فاتح بدر علی ، فاتح دلها زهرا
حک شده بر دل مولای نجف یا زهرا"

آنکه پایش ورم از فرط عبادت دارد
روز محشر به همه سایه ی رحمت دارد
طبق آیات خدا فاطمه عصمت دارد
پس کلامش به همه خلق دلالت دارد

"نه فقط اینکه به او شد ، دلِ مولا بسته
خشم و لبخند خدا هست ، به او وابسته"

مثل او در همه ی ارض و سما همسر نیست
هیچکس اینهمه دلباخته ی حیدر نیست
خطبه خوانیش کم از رزم دوصد لشکر نیست
چادر فاطمه از تیغ دو دم کمتر نیست

"نامِ او زمزمه ی غیرتِ ایرانی ها
زاده ی مکتب اویند سلیمانی ها"

ما که سرباز حریم حرم سلطانیم
لشکر کرببلا از طرف ایرانیم
تا ابد حامی زهرا و علی می مانیم
بخداوند که ما فاتح این میدانیم

"ما برآنیم که از کعبه خبر می آید
پسر فاطمه با تیغ دو سر می آید"

تا که پایان بدهد این شب ظلمانی را
تا ببینند همه دولت قرآنی را
آید آغاز کند لحظه ی طوفانی را
بشکند پشت یهود عربستانی را

"مهر او در دل مجنون شده جا می گیرد
انتقام علی و فاطمه را می گیرد"

امیر قربانی فر

364
شعر بعدی