دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

نگاه غریب زمانه به بانوی بی جان خانه

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمینه - نگاه غریب زمانه به بانوی بی جان خانه - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زمینه حضرت زهرا (س) 262

نگاه غریب زمانه
به بانوی بی جان خانه
شده محتضر از هجوم ِ
غم و درد غسل شبانه

وای از غم غسل یاس شکسته
روح از تن مرتضی شدگسسته
در سینه اش داغ زهرا نشسته

امان از غم داغ زهرا....

مظلوم شهر مدینه علی جان...

اگر حال حیدر شده زار
گذارد سرش را به دیوار
به اوحق بده دیگر اسماء
که افشا شده راز مسمار

شد مرتضی خسته از غسل بانوش
دستان او خورده بر زخم بازوش
روی جراحات مانده به پهلوش

خزان شد گلستان حیدر...

مظلوم شهر مدینه علی جان...

کبودی بازوی زهرا
توان برده از جسم مولا
چگونه شود گر ببیند
تن بی سر بین صحرا

بیند چگونه به نیزه سری را
چکمه روی سینه ی اطهری را
ده نعل تازه روی پیکری را

مظلوم کربوبلا ای حسین جان....
️علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی