دانلود برنامه بحارالاشعار

نوه دختری و عشق پیمبر بودن

شعر مداحی روضه حضرت ام کلثوم (س) - نوه دختری و عشق پیمبر بودن

نوه ی دختری و عشق پیمبر بودن
دختر دومی ِحضرت حیدر بودن

صدق الله العلی نام پدر بود و چنین
آیه ی چارمی سوره ی کوثر بودن

ام کلثوم شدن اینهمه مظلوم شدن
شاهد میخ، چهل مرد، لگد، در بودن

شاهد میخ،چهل مرد،لگد،در،فریاد
بعد هم شاهد یک عمر به بستر بودن

جزو آموختگان وصیت نامه ی او
جزو تشییع کنان تن مادر بودن

پشت تابوت به همراه حسین و زینب
جزو آن چندنفر در شب آخر بودن

درشب قدر به نوعی و به شکلی شب تشت
ام کلثوم...بگو زینب دیگر بودن

دختر فاطمه و عمه ی طفلان اما
عزتش این بشود:خواهر خواهر بودن

می کند خم کمرش را همه ی عمر فقط
لحظه ای عمه ی دلواپس اصغر بودن

می کند خم کمرش را به خدا درآنی
روی تل گریه کنان محو برادر بودن

چکمه ای آمد از آن سو واز این سو شد باب
در هیاهوی حرم دست به معجر بودن

مهدی رحیمی زمستان

66
شعر بعدی