دانلود برنامه بحارالاشعار

نفس نفس هر نفس

شعر مداحی سرود پیامبر اکرم (ص) - نفس نفس هر نفس

نفس نفس هر نفس
طپش طپش هر طپش
نفس علی بنده به
نفسای پیغمبرش

مولای عالم/میزان داور
محمود و احمد/شافع محشر
خواجه ی لولاک/ آقای حیدر

کی غیر از تو داره، دختری مثل زهرا
کی غیر از تو برده، دل ما رو با خندش
کی غیر از تو داره، دومادی مثل حیدر
کی غیر از تو داریم، که علی باشه بندش

رخ ماهت، که در اومد، مگه ماهی موند
یکی بودی، یکی هستی، یکی خواهی موند

رسول الله، نبی الله


قدم قدم هر قدم
به سمت تو پر زدم
یه یا علی گفتم منو
در خونتو در زدم

وعده ی انجیل/معراج عیسی
باطن تورات/اعجاز موسی
روحی فداکَ/یا ابالزهرا

تو بودی که ما رو، با علی دادی پیوند
تو بودی که گفتی، علی یعسوب دینه
تو بودی که گفتی، بعد من بین مردم
تنها حیدره که، امیرالمؤمنیه

برای ما، به جز راهت، مگه راهی موند
یکی بودی، یکی هستی، یکی خواهی موند

رسول الله، نبی الله

وحید محمدی


402
شعر بعدی