دانلود برنامه بحارالاشعار

نظر به حال من بی پناه کن حسین جان

شعر مداحی زمینه حضرت زینب (س) - نظر به حال من بی پناه کن حسین جان - شعر اسارت اهل بیت ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین

نظر به حال من بی پناه کن/حسین جان۲
از روی نیزه خواهر و نگاه کن/حسین جان۲

شده پر از حرامیا
دور و برم حسین من
بیا ببین قاتل توست
همسفرم حسین من

وای حسین....
(حسین من...)


نیستی ببینی خون بر دلم شد/حسین جان۲
حرمله نزدیک به محملم شد/حسین جان۲

داره آتیشم میزنه
نگاه نامحرم حسین
اونکه بریده سرتو
داد کشید سرم حسین

وای حسین

چشماتو رو نیزه ببند برادر /حسین جان۲
نبینی سنگ میزنن به خواهر/حسین جان۲

هرچی که سنگ میزنن
کاش بخوره به خواهرت
ولی یدونه سنگ هم
نیاد به نزدیک سرت

وای حسین...


خیره شده رقیه دختر تو /حسین جان۲
رو نیزه ها به زخم حنجر تو/حسین جان۲

فدای رگهای گلوت
فدای چشمای ترت
تا دلش آروم بگیره
نگاه کن به دخترت

وای حسین...

عبدالزهرا


277
شعر بعدی