دانلود برنامه بحارالاشعار

نشسته ایم بخوانیم مدح آقا را

شعر مداحی میلاد امام جواد (ع) - نشسته ایم بخوانیم مدح آقا را

نشسته ایم بخوانیم مدح آقا را
که با قدوم خود آذین نموده دنیا را

همانکه دور سرش میدهد طواف حرم
همانکه برده دل یوسف و زلیخا را

همانکه شهرت جود و جواد بودن او
کشانده است در خانه اش گداها را

همانکه معجزه های زمان کودکی اش
بسمت حاشیه برده دم مسیحا را

همانکه جاذبه ی رنگ و روی گندمی اش
نموده محو خودش اژدهای موسی را

وجود اوست که برکت به سفره ها داده
نگاه اوست که مواج کرده دریا را

"به یمن مقدمش امشب مرادمان دادند
بدست شاه خراسان جوادمان دادند"

به نام نامی خلاق آسمان گستر
رسیده ای و شده دشمن خدا ابتر

ازین به بعد تویی شاهزاده ی عالم
ازین به بعد جهان رضاست زیباتر

برای دیدنتان انبیا به صف شده اند
برای خدمتتان میرسد ملک با سر

نشسته است بیفتد به پایتان زمزم
رسیده بوسه زند بر قدومتان مشعر

اگر جواد تویی ما فقیرِ درگاهیم
اگر امیر تویی میشویم جنگاور

به چشمِ نابینا می دهید بینایی
به اختیار شما خاک می شود چون زر

"تو نازدانه ی سلطان طوس خواهی شد
مسیح خانه ی شمس الشموس خواهی شد"

طنین نغمه ی ارض و سما امام جواد
عزیز فاطمه ابن الرضا امام جواد

به دست حضرت سلطان گرفته ام حاجت
همین که ورد لبم گشت یا امام جواد

خودت مرا سوی این بارگاه آوردی
وگرنه ما بکجا و شما امام جواد

بحق مادرتان که نخواستم چیزی
بجز وصال شما از خدا امام جواد

یقین که ذکر خلائق یکی یکی اینست
میان محشر اشفع لنا امام جواد

بجان گل پسر شیرخواره ی ارباب
مرا دوباره ببر کربلا امام جواد...

امیر قربانی فر

200
شعر بعدی