دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

نشاط خانه مارفت و عشق دیگر نیست

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - نشاط خانه مارفت و عشق دیگر نیست - اشعار مداحی دهه فاطمیه

نشاط خانهء مارفت و عشق، دیگر نیست
که چارطفل دراین خانه هست ومادرنیست

ازآن بهشت‌ که بی فاطمه ست بیزارم
بهشت با گل بی خار من، برابر نیست

سرم به چاه کنم درد دل به او گویم
کسی که درد دلم می شنید دیگر نیست

زبان گرفتن زینب شنیدنی باشد
که ورد روز و شب او به غیر مادر نیست

به روی من،همه درهای خانه هابسته ست
یکی که باز کند در، به روی حیدر نیست

ز پا فتاده ام و هر که بیندم گوید
که این علی،مگر آن قهرمان خیبر نیست؟

منم به خانهء آتش گرفته بی دلسوز
دلی که سوخت به حالم به جز دلِ درنیست

زآیه آیهء غم،مصحف دلم پر شد
ازآن زمان که به قرآن عشق کوثر نیست

علی انسانی

513
شعر بعدی