دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

نزن مادرو جلو چشم من

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمزمه - نزن مادرو جلو چشم من - اشعار ورود اسرا به شام ، اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

زمزمه حضرت زهرا (س) 1708

نزن مادرو جلو چشم من
نزن مادرو پيش روي حسن
نذار بشکنه غرور بابام
جلو چشم مرد همسرش رو نزن

روي صورتش هست هنوز جاي انگشت
در و ميخ و مسمار خدا مادرو کشت
همه پشت يک در هجوم و هياهو
يکي با لگد زد يکي ديگه با مشت

خداياخدايا شرر بر در افتاد
در آتش گرفتو روي مادر افتاد
همه رد شدن از روي جسم زهرا
زداغ عزيزش ز پا حيدر افتاد

وایییییییی با لگد و مشت
وایییییییی مادرمو کشت


نکن راه مادرم رو تو سد
جلو مادرم نزن حرف بد
برو نانجيب برو اون طرف
داره بار شيشه نزن با لگد

ز بغض علي با لگد زد به پهلوش
ز ضرب مغيره ورم کرده بازوش

يکي خورد ز ثانی يکي هم زديوار
پر از خونه گوشش خدا گوشوارش کوش

صدا که زد که فضه بیا بچم افتاد
خدا محسنم وای خدا بچم افتاد
تویی که میگفتی منم بضعه ی تو
کجایی پدرجان بابا بچم افتاد

واییییییی با لگد و مشت
واییییییی محسنمو کشت

جلو چشم من نبر بی حيا
برو پيرمرد نزن باعصا
خدا چي شده که با چکمه کرد
حسين منو بي حيا جابجا

دويد و دويد و دويدم دويدم
نشستو نشستم کشيد و کشيدم
بريد از قفا با دوازده تا ضربه
بريد و بريد و بريدم بريدم

امون از غريبي امون از اسارت
ز بازار شام و ز خلخال و غارت
امان از شراب و يه ملعون مستو
امان از کنيز و امان از جسارت

واییییییییی کوچه و بازار
واییییییییی زینب و انظار

فقط به نیت فرج....

محمد جواد محمدی


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی