دانلود برنامه بحارالاشعار

نام مرا در مصحفی از غم نوشتند

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - نام مرا در مصحفی از غم نوشتند - شعر مداحی محرم 1401

نام مرا در مصحفی از غم نوشتند
چشمان من را زمزم ماتم نوشتند

در حلقه مستی مرا هم جای دادند
در سرنوشتم گریه هر دم نوشتند

دیدند با دست تهی یکجا نشستم
دست مرا گیرنده ی پرچم نوشتند

این پرچمی که آبروی کل هستی ست
این پرچم غم را سَرِ عالم نوشتند

با روضه هایش قد کشیدم رشد کردم
عشق عجیبی تا ابد واسم نوشتند

نام حسین بن علی را حضرت عشق
نام مرا هم نوکرش در دم نوشتند

از کفشداری های او حاجت گرفتم
حاجت روای کفشداری هم نوشتند

چشم انتظارم لحظه مرگم بیاید
قد مرا در محضر او خم نوشتند

من گریه کردن را برایش دوست دارم
من گریه را پایین پایش دوست دارم

️محمد حبیب زاده

443
شعر بعدی