دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

می رود زهرا ولی حیدر به مشکل می رسد

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - می رود زهرا ولی حیدر به مشکل می رسد - اشعار مداحی دهه فاطمیه

می رود زهرا ولی حیدر به مشکل می رسد
آتش آه علی از سینه بر دل می رسد

می برد در شب که بسپارد تن او را به خاک
این خبر امروز و فردا سوی قاتل می رسد

زینب اش دنبال تابوت است یعنی بی قرار
در شبستان غم او شمع محفل می رسد

روزهای سخت زهرا هرچه بود اما گذشت
کشتی بشکسته ای امشب به ساحل می رسد

لاله ی خود را علی آورده اما مصطفی
بهر تحویل گل خود از مقابل می رسد

آمده بابا به استقبال دختر ، این چنین
بانوی بشکسته پهلویی به منزل می رسد

خانه را آماده کن ای درد بهر مرتضی
کز حریم اشک و آه و ناله محمل می رسد

در عزای جانگداز فاطمه بهر علی
هرچه باشد از غم و اندوه کامل می رسد

گرچه امروز از غم زهرا فتاد از پا ولی
عاقبت فتح علی زین آب و زین گل می رسد

«یاسر» از نخل ولایت می بری آخر ثمر
دست کوتاه تو یعنی سوی حاصل می رسد

**
محمود تاری «یاسر»

659
شعر بعدی