دانلود برنامه بحارالاشعار

میلاد تو ای مهر فروزنده مبارک

شعر مداحی زمزمه امام رضا (ع) - میلاد تو ای مهر فروزنده مبارک

میلاد تو ای مهر فروزنده مبارک
ای نور خدا حجت پاینده مبارک

مولای رئؤفی و همه سوی تو آیند
بر خلق جهان مقدم خورشید مبارک

( یا ضامن آهو )۴
********

باشد ز ازل در دل من مهر ولایت
بنما ز کرم زاده ریحانه عنایت

چون غیر شما یاور و غمخوار ندارم
ای ضامن آهو سر و جانم به فدایت

( یا ضامن آهو )۴
********

عمریست که من بر سر راه تو نشستم
پروانه خورشید ولایت ز الستم

غرق گنهم از در این خانه مرانم
سوی کرم و درگه تو دیده و دستم

( یا ضامن آهو )۴
********

ای حجت حق مظهر احسان گل طاها
مولای رئوف شمس ولا قبله دلها

مرآت نبی جلوه ی اسرار خدائی
بنما نظری بر من مسکین گل زهرا

( یا ضامن آهو )۴
********

ای یار غریبان که غریب الغربایی
چون جد کریمت تو معین الضعفایی

با دست تهی در دو جهان دل به تو بستم
سلطان کرم تا نظر لطف نمائی

( یا ضامن آهو )۴
********


659
شعر بعدی