دانلود برنامه بحارالاشعار

میباره از چشام بارون

شعر مداحی زمینه امام صادق (ع) - میباره از چشام بارون

میباره از چشام بارون
می خونم از دله پرخون
میسوزم از زهر کین نداره درمون

این لحظه های آخر
میسازم و میسوزم
به یاد روی مادر
نگاه به در می دوزم

روی بستر هستم تنها مضطر
میسوزم من واااای

غریبم من واااای


بنددوم
من و شبونه می بردن
با تازیونه می بردن
من و کشون کشون تا کوچه می بردن

بستن و تا دستامو خیلی منو آزردن
بی ردا بی عمامه منو توکوچه بردن

باقلبی خون با دوچشم گریون
منو بردن واااای
غریبم من واااای

بندسوم
یکی میزد من و از پشت
یکی دیگه به قصده کشت
یکی با ضربه سیلی یکی هم با مشت


مثال عمه زینب کشوندنم به هرجا
پیاده با برهنه میفتام رو خاکا

تنها بی کس افتادم ازنفس
یادعمه م واااای
غریبم من واااای


مجیدمرادزاده


174
شعر بعدی