دانلود برنامه بحارالاشعار

مه پاره حجازی عجل علی ظهورک

شعر مداحی سرود امام زمان (عج) - مه پاره حجازی عجل علی ظهورک - متن مداحی سبک مسجدی

مه پاره ی حجازی،عجل علی ظهورک
درسوز و درگدازی،عجل علی ظهورک
ای روح هر عبادت ،ای آشنا به امت
تو روح هر نمازی ، عجل علی ظهورک
ای وارث شهیدان ، ای منجی غریبان
عمری به احتزازی ،عجل علی ظهورک
ازجاده های این شهر، یکروز تو میایی
بر عشق ما تَرازی ، عجل علی ظهورک
ای راز مخفی عشق در خیمه گاه عالم
تو راز هر نیازی ، عجل علی ظهورک
آدینه ها به نامت ، خلقی به انتظارت
با صوت دلنوازی ، عجل علی ظهورک
در انتقام خون ، شاهنشه شهیدان
آری تو یکه تازی ، عجل علی ظهورک
عطر تو باز پیچید در کوچه باغ دلها
چه عطرروح نوازی،عجل علی ظهورک
عمریست چشم بر راه، در انتظار یاریم
بر اوج و در فرازی ،عجل علی ظهورک
با پرچم لثارات یک روز خواهی آمد
ای یوسف حجازی ،عجل علی ظهورک
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
رسول چهارمحالی


707
شعر بعدی