من که چیزی ازت طلب ندارم

شعر مداحی طفلان حضرت زینب (س) | قالب زمینه | من که چیزی ازت طلب ندارم
متن شعر
طفلان حضرت زینب (س) زمینه 369

من که چیزی ازت طلب ندارم
تا اینجاشم خیلی هوامو داشتی
خیلی جاها براتو کم گذاشم
حتی یه لحظه هم تو کم نذاشتی

پشیمونم
پشیمونم از اینکه خیلی وقتا کم گذاشتم
پشیمونم
تو هر راهی به جز راه شما قدم گذاشتم
پشیمونم پشیمونم

سر به راهم کن، تکیه گاهم باش
بی پناهم من، تو پناهم باش

یاحسین ارباب، نوکرو دریاب

......

من که چیزی ازت طلب ندارم
لطف تو زندگیمو رو به را کرد
شکر خدا محرمت رو دیدم
دوباره مادرت منو صدا کرد

بدهکارم
بدهکارم آقا من به تو کل زندگیمو
بدهکارم
بدهکارم آقا به اشک روضه بندگیمو
بدهکارم بدهکارم

بی تو دلگیرم، بی تو آشوبم
با تو آرومم، با تو من خوبم

یا حسین ارباب، نوکرو دریاب

وحید محمدی
حامد محمدی