دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

من چسان باز کنم دفتر دانایی را

شعر مداحی میلاد حضرت زینب (س) - من چسان باز کنم دفتر دانایی را

من چسان باز کنم دفتر دانایی را
که ندادند به من سرمه ی بینایی را

شب میلاد تو جبریل امین گفت زشوق
کی فراموش کنم این شب رؤیایی را

آسمان مشتری نور تجلای تو شد
دید چون در رخ تو جلوه ی زهرایی را

حوریان موسم میلاد تو پیدا کردند
ازغبار قدمت سرمه ی بینایی را

عرشیان نام تورا زینت و زینب خواندند
چون گشودند زهم مصحف یکتایی را

توهمان عطر دل انگیزی بهاری که خدا
با تو بخشید صفا گنبد مینایی را

روز میلاد تو از عرش به رضوان گفتند
که تماشا کند آن روز تماشایی را

محفل عشق بود خانه ی زهرا وخدا
داده زینت زتو این بزم پذیرایی را

غنچه ی روی تو خندید چو بر روی حسین
دید با شوق علی جلوه ی زیبایی را

دامن فاطمه دانشگه ایمان تو شد
دوست داده به تو این رتبه ی والایی را

جلوه ات قامت صبری است که خیاط ازل
دوخته برقد تو رخت شکیبایی را

این عجب نیست اگرباد صبا یافته است
ازنسیم نفست معجز عیسایی را

فصل گل ای گل زهرا ز «وفایی» بپذیر
همه ی هستی او این دل شیدایی را

سید هاشم وفایی

228
شعر بعدی