دانلود برنامه بحارالاشعار

من و اینهمه تحقیر دستم بسته به زنجیر

شعر مداحی زمینه حضرت زینب (س) - من و اینهمه تحقیر دستم بسته به زنجیر - شعر اسارت اهل بیت


من و اینهمه تحقیر ، دستم بسته به زنجیر
ای همدم زینب
این قدر بی احترامی ، درمجلس حرامی
ای محرم زینب

کسی ندیده تاحال ، اینگونه میهمانی
یک کاروان خسته ، بسته به ریسمانی

من اشگم جاریه برا زخم سرت
تو اشگت جاریه برای خواهرت
اخاالمظلوم حسین۴

ایکاش مرده بودم ، ترو ندیده بودم
بر نیزه هاحسین
اینها چقدر پستن ، پیشانی تو شکستن
در کوچه ها حسین

از خون سر به صورت ، رنگت زدن حسین جان
درپیش چشم زینب ، سنگت زدن حسین جان

نمی شد باورم نگار نازنین
سرت از نیزه ها بیفتد بر زمین

هستم دل نگرانه ، بزم ابن مرجانه
خواهرتو دریاب
اَمانَمو بریدن ، اهلبیت و کشیدن
در مجلس شراب

خیلی سخته عبور از ، جایی که ازدحامه
ای وای خواهرت با ، حرامی هم کلامه!

ببین بی یاورم در این جمع عوام
یه فکری کن حسین یه کاری برام


محمدعلی قاسمی خادم


333
شعر بعدی