دانلود برنامه بحارالاشعار

من‌ قبل از آنکه نام خود را یادگیرم

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - من‌ قبل از آنکه نام خود را یادگیرم

من‌ قبل از آنکه نامِ خود را یادگیرم
نام‌ حسین ابن علی روی لبم بود

از کودکی قلبم‌ گِره خورده به پرچم
گریه میان‌ روضه ها نانِ شبم‌ بود

مادر مرا با روضه هایت آشنا کرد
چشمان من آقا به پرهای علم بود

من با علامت دردِ دل میکردم آقا
سجده به پرهای علامت مذهبم بود

تنها دلیلِ زندگی عشقِ حسین است
نام حسینِ فاطمه تاب و تبم بود

خوشبختم آقا مهر تو در سینه دارم
عبد و گدایِ درگهِ تو منسبم‌ بود

راه تعالی در جهان عشقِ تو باشد
این هیئت و این‌نوکری ها مکتبم‌بود

/عبدِ کریم/

243
شعر بعدی