دانلود برنامه بحارالاشعار

من ز طفلی غم و اندوه مکرر دیدم

شعر مداحی روضه امام باقر (ع) - من ز طفلی غم و اندوه مکرر دیدم - گریز به روضه كربلا امام حسین

من ز طفلی غم و اندوه مکرر دیدم
کربلا بود که لرزیدن دختر دیدم

سخت تر زآنچه حسن دیده در آن کوچه ی تنگ
من در این دشت بلا چند برابر دیدم

همره عمه به بالای بلندی رفتم
در کف شمر دنی کاکل و خنجر دیدم

موقع سوختن خیمه صدا زد عمه
زنده شد در نظرم آنچه پس در دیدم

یارب ای کاش نیاید به سر هیچ کسی
صحنه هایی که به این چشم زخون تر دیدم

عده ای در پی ششماهه به پشت خیمه
نیزه ها را به زمین در پی یک سر دیدم

محمود اسدی شائق

168
شعر بعدی