دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

من خسته تر از خسته ام بار سفر را بسته ام

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمزمه - من خسته تر از خسته ام بار سفر را بسته ام - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زمزمه حضرت زهرا (س) 655

من خسته تر از خسته ام
بار سفر را بسته ام
علی بیا رو سوی من كن
بیا مرا غسل و كفن كن
مظلوم علی مظلوم علی جان
******
شد لحظه های آخرین
علی بیا سیرم ببین
شمعم كه در سوز و گدازم
این باشد آخرین نمازم
مظلوم علی مظلوم علی جان
******
با تو چه ها گویم چه ها
ماندم میان كوچه ها
ای قبله ام رویت علی جان
بودم دعا گویت علی جان
مظلوم علی مظلوم علی جان
******
ای دلبر خانه نشین
ای روی تو خلد برین
اگر چه من تمام دردم
بیا بیا دورت بگردم
مظلوم علی مظلوم علی جان
******
بهارم عمرم شده خزان
من میروم دامن كشان
پرستوی شكسته بالم
رفتم علی جان كن حلالم
مظلوم علی مظلوم علی جان

شاعر : سید محسن حسینی


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی