دانلود برنامه بحارالاشعار

مَلَكه ايران زمينه به‌مُلك‌عصمت‌نگينه

شعر مداحی سرود حضرت معصومه (س) - مَلَكه ايران زمينه به‌مُلك‌عصمت‌نگينه

مَلَكه‌ي ايران زمينه به‌مُلك‌عصمت‌نگينه
دم سحر توي صحنش ميپيچه عطر مدينه

دائم‌روي‌لب‌ما يا معصومه مدده
مثل‌جدّش‌كرمش بي‌حدّ و بي‌عدده

بانوي ايران غلامتم
خواهر سلطان غلامتم
اختُ الرّضا معصومه

------------------------------

نجفِ اين سرزمينه حرمش عرش بَرينه
شهر‌عصمت‌كبرياست پس قم‌(بَلَدُ الامينه)

باید دنیا بزاره سر رو خاک قدماش
جایی‌که‌حجّت‌حق‌گفته‌جونم‌به‌فداش

روح‌عبادات‌غلامتم عمه‌ی‌سادات‌غلامتم
اخت‌ُ الرّضا معصومه

-------------------------------

نداره مثل و قرینه محشر معماری اینه
اینجا دره‌جنته‌پس روضه‌ی‌رضوان‌همينه

توقم‌مامست‌همین‌فیض بیخاتمه ایم
که زوّاره همه ی اولاد فاطمه ایم

به‌رسم‌هرشب‌غلامتم
ثانيِ زينب‌غلامتم
اخت الرضا معصومه


محمد قاسمی


156
شعر بعدی