دانلود برنامه بحارالاشعار

معرفت یعنی رضای صاحبت معیار تو

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - معرفت یعنی رضای صاحبت معیار تو

معرفت یعنی رضای صاحبت معیار تو
معرفت یعنی هوای صاحبت افکار تو

نوکری و عاشقی تنها به گفتن ها که نیست
نوکری یعنی رضای صاحب از کردار تو

مدعی بسیار باشد،همچو سلمان ها قلیل
مثل سلمانی اگر پس کو دم و آثار تو؟

منتظر یعنی همیشه مست نام صاحبش
مدعی پس کو دعا و ندبه ی بسیارتو؟

نوکری یعنی فدای خیمه ی صاحب شوی
گر شود نابود و ویران گرمی بازار تو

منتظر یعنی به دنبال صفا و معرفت
خود قضاوت کن بگو که دلبر و دلدار تو؟

عاقبت میرد به مرگ جاهلی بی معرفت
دل به مولا داده ای،یا دلبران در کار تو؟

تو اگر خواهی ملاک نوکری ها پس بدان
در عمل باید عیان گردد دم و اذکار تو

این بدان آقا نیازی بر من و چون تو نداشت
او کریم است هوا دارد بگیرد کار تو

حضرت صاحب تمام آرزوی نوکر است
(عبد)درگاهت شود،گردد به زهرا یار تو

/عبد کریم/

429
شعر بعدی