دانلود برنامه بحارالاشعار

مرو زهرا ببین خیلی شدم تنها و بی یاور

شعر مداحی زمزمه حضرت زهرا (س) - مرو زهرا ببین خیلی شدم تنها و بی یاور - اشعار مداحی دهه فاطمیه

مرو زهرا ببین خیلی شدم تنها و بی یاور
مگه قول ندادی باشی همیشه حامی حیدر
هنوز شرمندم از اون روز که افتادی به پشت در
لگد خورد به درِ سوخته به زانو دراومد حیدر

خودم دیدم که در بر روی زهرا همسرم افتاد
همه از در عبور کردن که گفتم محسنم جون داد
صدای استخوان های شکستش کِی میره از یاد
مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا
**************
به کی بگم غم دل رو که من دارم به دل آهی
همه مردم خبر داشتن ما داریم طفل توو راهی
برا یک زن پا به ماه چه دردی بدتر از اینه
که جای بچه شیر دادن یه میخ باشه روی سینه

مگه یادم میره دشمن که سیلی بر رویت می‌زد
یکی با تازیانه هی به پشت‌وبازویت می‌زد
یکی توو اون شلوغی‌ها لگد به پهلویت می‌زد
مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا
**************
با این زخم روی شونت به زحمت میگیری شونه
مرتب شد حسین موهاش ولی قلبت پریشونه
به یاد پنجه ی شمری اینه که خیلی بدحالی
می‌دونی که میشه دَرهم‌ می‌دونم یاد گودالی

چه گودالی چه جنجالی تموم صبرتو برده
چه اعضائی چه پهلویی می‌بینی نیزه بد خورده
می‌ بینی قاتلِ بی رحم چه به روز سر آوُرده
مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا مرو زهرا
**************

محمود اسدی شائق


162
شعر بعدی