دانلود برنامه بحارالاشعار

مدینه گردیده غوغا

شعر مداحی سرود حضرت معصومه (س) - مدینه گردیده غوغا

مدینه گردیده غوغا
جشن شعف گشته برپا
از کرم و لطف یزدان
معصومه آمد به دنیا
گلی از گلشن ولایت سر زده
از سپهر ولا مه عیان آمده
تهنیت تهنیت یا رضا یا رضا۲

گل ولا آمد امشب
بدرالدجی آمد امشب
از خانه ی ماه هفتم
اخت الرضا آمد امشب
دخت موسی بن جعفر ز راه آمده
نجمه را هدیه ای از الاه آمده
تهنیت تهنیت یا رضا یا رضا۲

تالی زینب رسیده
حامی مکتب رسیده
از آسمان ولایت
یگانه کوکب رسیده
تالی زینب و فاطمه آمده
بر لب ما چنین زمزمه آمده
تهنیت تهنیت یا رضا یا رضا۲

همچون رضا مهربان است
یاور افتادگان است
بر همه ی خلق عالم
کرامتش بیکران است
همچو زینب بود در جهان بی قرین
بر همه شیعیان باشد حبل المتین
تهنیت تهنیت یا رضا یا رضا۲

ماه منور رسیده
جود مصور رسیده
بر نجمه و ماه هفتم
کوثر دیگر رسیده
خانه ی هفتمین نورحق گلشن است
دیده ی نجمه از دیدنش روشن است
تهنیت تهنیت یا رضا یا رضا۲

امشب به من کردی احسان
بر تو ز لطف تو مهمان
اخت الرضا از کرامت
درد مرا کن تو درمان
بر تو آورده ام نور یزدان پناه
سائلت را نما از کرامت نگاه
تهنیت تهنیت یا رضا یا رضا۲

رضا یعقوبیان


96
شعر بعدی