دانلود برنامه بحارالاشعار

مدینه در عزا شد شور غوغا به پا شد

شعر مداحی نوحه پیامبر اکرم (ص) - مدینه در عزا شد شور غوغا به پا شد - شعر به سبک سنتی

مدینه در عزا شد،شور غوغا به پا شد
به سوی خلد و جنت،رهسپر مصطفی شد
رفته از دنیا رسول الله
علی مولی آجرک الله

یار و غمخوار امت،نبی گردیده خاموش
از غم داغ بابا،فاطمه شد سیه پوش
رفته از دنیا رسول الله
علی مولی آجرک الله

داغ ختم رسولان،خون دل مرد و زن کرد
پیکر پاک او را،علی غسل و کفن کرد
رفته از دنیا رسول الله
علی مولی آجرک الله

مدینه در عزایش،شده چون روز محشر
زین مصیبت شکسته،قلب زهرا و حیدر
رفته از دنیا یا رسول الله
علی مولی آجرک الله

گل عالم محمد،از جهان دیده بسته
شیعه با اشک و ناله،در عزایش نشسته
رفته از دنیا رسول الله
علی مولی آجرک الله

زین جهان رفته احمد،همه هستی حیدر
سوزد از این مصیبت،دل زهرای اطهر
رفته از دنیا رسول الله
علی مولی آجرک الله

بعد تو یا محمد،در سقیفه نشستند
بهر بیعت ز کینه،دست حیدر ببستند
رفته از دنیا رسول الله
علی مولی آجرک الله

بعد تو زد ز خانه،آتش کین زبانه
نانجیبان به زهرا،می زدند تازیانه
رفته از دنیا رسول الله
علی مولی آجرک الله

رضا یعقوبیان


349
شعر بعدی