دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

مدینه امشب دوباره غرق شادی و شور است

شعر مداحی امام عسکری (ع) - قالب سرود - مدینه امشب دوباره غرق شادی و شور است - متن مداحی سبک مسجدی

سرود امام عسکری (ع) 187

مدینه امشب - دوباره غرق
شادی و شور است
خانه ی هادی - امشب بسان
وادی طور است
عسکری آمد - تمام هستی
گلشن شدامشب
چشمان هادی - از دیدن او
روشن شد امشب
نور خدا جلوه‌گر آمد
نخل ولا پرثمر آمد
دوم حسن امشب به دنیا
از نسب پیمبر آمد
خوش آمدی ابا محمد (۲)

غنچه ای از - بستان ولایت
گشته شکوفا
این غنچه گشته - در بین عالم
محو تماشا
امام امت - مایه ی رحمت
از ره رسیده
فاطمه سیرت - چون‌گل هادی
کسی ندیده
ای شیعیان با ولایت
کرده خدا لطف و عنایت
سرزده از مدینه امشب
یازدهمین شمس هدایت
خوش آمدی ابامحمد

دوم حسن در - خانه ی هادی
آمد به دنیا
امشب به جنت - شاد از قدومش
گردیده زهرا
آمده بهر - شیعه در عالم
هدیه ای ازرب
در آسمان - ولایت امشب
سرزده کوکب
او هدیه ی حی مبین است
در بحردین در ثمین است
نور دو چشم هادی دین
بر شیعیان حبل المتین است
خوش آمدی ابامحمد

گشته بپا در - تمام عالم
جشن هم عهدی
آمد به دنیا - از لطف خالق
بابای مهدی
مادر ببوسد - با شور وشادی
روی چو ماهش
شادان و مسرور - هادی شدامشب
محو نگاهش
خورشید دین گشته هویدا
روشن شده تمام دنیا
از مقدم عسکری گشته
شادان دل اهل تولا
خوش آمدی ابامحمد

امشب رود دل - گه سامراگه
شهر مدینه
افتاده یاد - امام بی مثل
و بی قرینه
دوم حسن چون - زهرای اطهر
خیر کثیر است
در کرم و جود - و درسخاوت
او بی نظیراست

سامره اش بهشت شیعه است
مهرش به هر سرشت شیعه است
ولایت ابا محمد
عجین به سرنوشت شیعه است
خوش آمدی ابامحمد

ای یادگار - حیدر کرار
ابا محمد
از کودکی بر - توام گرفتار
ابا محمد
بر ملک دین - خدای یکتا
تو شهریاری
بر شیعه تا حشر - هم اعتباری
هم افتخاری
بر شیعه ی حیدر نوید است
شادی نمایید روز عید است
زیر قدمهاش گل بریزید
میلاد عشق است و امید است
خوش آمدی ابامحمد

رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی