دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

محبوبه ی حی کبریایی زهرا

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - محبوبه ی حی کبریایی زهرا - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

محبوبه ی حی کبریایی زهرا
ممدوحه ی ختم الانبیایی زهرا

صدیقه و منصوره و مرضیه، بتول
تو فاطمه ام النجبایی زهرا

معنای تمام سوره های قرآن
تو کوثر و نور و هل اتایی زهرا

ممدوحه ی تو شخص پیمبر باشد
تو مادر مصباح هدایی زهرا

مرآت رسول الله اعظم هستی
تو آینه ی خدا نمایی زهرا

از بعد خدیجه مادر والایت
حامی رسول دو سرایی زهرا

از اول خلقت بشر جز خاتم
منجی تمام انبیایی زهرا

هم ام ابیها لقب خاص شماست
هم همسر شاه اولیایی زهرا

تو زمزمی و رکن و مقام و کعبه
تو مروه ای و سعی و صفایی زهرا

انوار تو روشنی قلب احمد
تو نور تمام ماسوایی زهرا

خورشید بود ذره‌ای از نور شما
تو نور دل اهل ولایی زهرا

در بین زنان امت پیغمبر
تو اسوه ی شرمی و حیایی زهرا

بعد از نبی و حیدر کرار، علی
بر کل بشر تو رهنمایی زهرا

با این همه ایثار و فداکاری خویش
همپای علی مرتضایی زهرا

نوربخش همه ی عالم امکانی تو
بر دیده ی ما نور و ضیایی زهرا

سرمنشاء جود و کرم و احسانی
ای جان علی، کان عطایی زهرا

همراه علی ساقی حوض کوثر
تو شافعه ی روز جزایی زهرا

جبریل بنازد که بود خادم تو
سر تا به قدم عبدِ خدایی زهرا

در بین تمام خلق عالم تا حشر
اسطوره ی ایثار و وفایی زهرا

با یک نگهت رواست حاجات همه
سرمنشاء جودی و سخایی زهرا

با یاد خداوند به هر صبح و مساء
با زمزمه و ذکر و دعایی زهرا

مادر، تو به زینبی و ام کلثوم
جان حسن و حسین شمایی زهرا

در بحر ولا، یگانه گوهر هستی
بر کشتی دین تو ناخدایی زهرا

هر خطبه ی تو رنگ خدایی دارد
بر یاری دین بانگ رسایی زهرا

همراز علی حیدر کرار هستی
تو بانوی درد آشنایی زهرا

با یاد مدینه ی تو و غربت تو
دارم به دلم حال و هوایی زهرا

هرچند که از عدو ستم ها دیدی
از همسر خود عقده گشایی زهرا

هنگام مشقت و غم و رنج و الم
آرامش طوفان بلایی زهرا

دادند عجب مزد رسالت به نبی
تو کشته ی دست اشقیایی زهرا

در پیش دو دیده ی علی شیر خدا
همسنگر افتاده ز پایی زهرا

با پهلوی بشکسته و با روی کبود
تو حامی شاه‌ لافتایی زهرا

در پشت در سوخته با ضرب لگد
بی جرم و گنه، شدی فدایی زهرا

با دیدن این صحنه ی پر سوز و گداز
زینبت داشت به لب شور و نوایی زهرا

هر چند بدم سائل درگاه توام
برگو که زِ عبد خود (رضایی) زهرا

رضا یعقوبیان

149
شعر بعدی