دانلود برنامه بحارالاشعار

ما جز به نگاهت به کسی دل نسپاریم

شعر مداحی مدح امام کاظم (ع) - ما جز به نگاهت به کسی دل نسپاریم

ما جز به نگاهت به کسی دل نسپاریم
در دل گرهی جز سر زلف تو نداریم
جز خاک تو بر جای دگر سر نگذاریم
بی زمزمه ات یکسره بی صبر و قراریم

هر لحظه ی ما شور تمنای تو باشد
در دیده ی ما شوق تولای تو باشد
-----

ای آن که ملک بوده به درگاه تو دائم
جبریل شده بر حرم و کوی تو خادم
در عشق نباشد به جز از مهر تو لازم
عالم به فدایت شود ای حضرت کاظم

محبوب خدایی و منم عاشق رویت
گر چه همه را قبله بُوَد روی نکویت

-----

ای آنکه جهان است همه تحت پناهت
مولای کریمی و دلم هست گواهت
ای کاش شود قسمت من نیمه نگاهت
نوری و عدو تاب ندارد رُخِ ماهت

یک لحظه تو را دیدن و پس لذت یک عمر
یک لحظه جدایی ز تو و حسرت یک عمر

-----

آوازه ی عشق تو به افلاک رسیده
در سجده سرت یکسره بر خاک رسیده
بر سلسله خونت ز دلی چاک رسیده
بالای سرت بانوی غمناک رسیده

بر جد تو گر نیزه و شمشیر کشیدند
بر قلب تو از زخم زبان تیر کشیدند

-----

جز مهر تو در خاطره ها یاد نداریم
جز زمزمه ی نام تو فریاد نداریم
ما غیر رضای تو که امداد نداریم
جز در حرمش پنجره فولاد نداریم

ما را برسان تا حرم خود ز خراسان
از مشهد او تا حرمت پر بکشد جان

محمد مبشری

154
شعر بعدی