دانلود برنامه بحارالاشعار

ما آن قبیله ایم که روز دهم به بعد

شعر مداحی روضه امام سجاد (ع) - ما آن قبیله ایم که روز دهم به بعد

ما آن قبیله ایم که روز دهم به بعد
وقتی میان هلهله ها احترام مُرد

تسلیمِ صبرِ خویش شدیم از سرِ رضا
تقدیرمان به دست بیابان اگر سپرد

ما آن قبیله ایم که تا قبل کربلا
ما را کسی به مجلس بیگانه ها نبُرد

چشمِ کسی به غارت اموال ما نبود
دست کسی به صورت زن های ما نخورد

جای طنابِ گردنِ من هیچ،عمه جان!
بغضِ اسارتِ تو گلویِ مرا فشرد


شایان مصلح

251
شعر بعدی