دانلود برنامه بحارالاشعار

ماه پشت ابرهای تار دستش بسته نیست

شعر مداحی مدح امام حسن (ع) - ماه پشت ابرهای تار دستش بسته نیست

ماه پشت ابرهای تار دستش بسته نیست
موج یعنی حیدر کرار دستش بسته نیست

آسمانی از کرامت دارد این ماه تمام
ماه من در موقع افطار دستش بسته نیست

صلح یعنی کربلا زیر سکوتش جاری است
رود اگر رود است در شنزار دستش بسته نیست

صلح یعنی رهبر بی یار دستش بسته است
کربلا یعنی که پرچمدار دستش بسته نیست

ای شهیدان مرحبا از برکت خون شما
این زمان تنهاترین سردار دستش بسته نیست

صبح فردایی امامم حی ّ و حاضر می رسد
برخلاف عهد ما این بار دستش بسته نیست

می نویسد آیه های عشق را دور بقیع
آن زمان استاد کاشیکار دستش بسته نیست

شاعر: زهرا سپه کار

85
شعر بعدی