دانلود برنامه بحارالاشعار

ماه عزت مه فرصت رسیده

شعر مداحی زمزمه مناجات با خدا - ماه عزت مه فرصت رسیده - متن مداحی ماه مبارک رمضان

ماه عزت مه فرصت رسیده
بر همه نسیم رحمت وزیده
بهر هر گنهکار نور امیده
یا کریم یا کریم الهی العفو٢

آمده بنده ی تنها و خسته
سوی تو ای خدا قلب شکسته
از همه غیر تو یا رب گسسته
یا کریم یا کریم الهی العفو٢

بنده ی روسیه غرق گناهم
در مه رحمتت بر تو پناهم
به حق فاطمه نما نگاهم
یا کریم یا کریم الهی العفو٢

آگهم من که مستحق نارم
جرم و عصیان من شد کوله بارم
جز تو یا رب در این عالم ندارم
یا کریم یا کریم الهی العفو٢

زین همه معصیت در اضطرابم
خجلت از گنه نموده آبم
به حق رقیه مکن جوابم
یا کریم یا کریم الهی العفو٢

کوله بارم شده جرم و خطایم
در مه رحمتت زدی صدایم
به حق مرتضی مکن رهایم
یا کریم یا کریم الهی العفو٢

اشک من بار دیگر گشته جاری
تو نمودی مرا همیشه یاری
بر همه بندگان نظر تو داری
یا کریم یا کریم الهی العفو٢

تو نمودی همیشه التفاتم
روسیاه تو هستم در حیاتم
یا رب از معصیت بده نجاتم
یا کریم یا کریم الهی العفو٢

رضا یعقوبیان


43
شعر بعدی