دانلود برنامه بحارالاشعار

ماه رحمت آمد ماه فرصت آمد

شعر مداحی زمزمه مناجات با خدا - ماه رحمت آمد ماه فرصت آمد - متن مداحی ماه مبارک رمضان

ماه رحمت آمد
ماه فرصت آمد
ماه جود و ماهِ
بخشش گناهان
یا قدیم الاحسان۴

کرده ای تو احسان
بر تو گشته مهمان
گشته ام در این مه
از گنه گریزان
یا قدیم الاحسان۴

گر بدم خدایا
گر ردم خدایا
آمدم خدایا
در پناه قرآن
یا قدیم الاحسان۴

این گدای خسته
محضرت نشسته
کن نگه به رویم
ای خدای رحمان
یا قدیم الاحسان۴

پا به سر خطایم
این شده نوایم
کن نظر به حالم
جرم من بپوشان
یا قدیم الاحسان۴

دارم این تمنا
ده مرا تسلّی
جرم من زیاد و
لطف تو فراوان
یا قدیم الاحسان۴

غرق التهابم
کن تو مستجابم
بر علی اصغر
رو ز من مگردان
یا قدیم الاحسان۴

من اسیر نفسم
با گنه شکستنم
قلب مهدی ات را
با خطا و عصیان
یا قدیم الاحسان۴

این گدای کویت
آمده به سویت
زین همه گناهام
گشته ام پشیمان
یا قدیم الاحسان۴

مستحق نارم
جز تو کس ندارم
کوله‌بار جرمم
کرده‌ای تو پنهان
یا قدیم الاحسان۴

آمده گدایت
بر در سرایت
بر سرم ببارد
رحمتت چو باران
یا قدیم الاحسان۴

یاور و حبیبم
بی تو من غریبم
در مه ضیافت
دل گرفته سامان
یا قدیم الاحسان۴

گرچه روسیاهیم
بر تو ما پناهیم
کن نگه به ما و
دیده های گریان
یا قدیم الاحسان۴

بس که مهربانی
از درت مرانی
جرم بنده ات را
کرده ای تو پنهان
یا قدیم الاحسان۴

رضا یعقوبیان


36
شعر بعدی