دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

مادر پهلو شکسته روی ديوار اوفتاد

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - مادر پهلو شکسته روی ديوار اوفتاد - اشعار مداحی دهه فاطمیه

مادرپهلوشکسته روی ديوار اوفتاد
بین کوچه دستهای مادر از كار اوفتاد

ضربه سنگين بودودرکوچه زمینگرش نمود
غنچه اي افتاد،گل پژمرده شد،خار اوفتاد

فاطمه گشته فدایی و فداي يار شد
اوبه پای يارخود در اوج ايثار اوفتاد

بین کوچه دست و پهلويش چرا مجروح بود
ناگهان او روبروي جمع اشرار اوفتاد

روزهاي آخرش بود وبه زحمت راه رفت
راه رفتنها برايش بود دشوار،اوفتاد

️آرمین غلامی (مجنون )

436
شعر بعدی