دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

مادرِ خسته مادر من پهلو شکسته مادر من

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمینه - مادرِ خسته مادر من پهلو شکسته مادر من - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زمینه حضرت زهرا (س) 1245

مادرِ خسته، مادر من
پهلو شکسته، مادر من
به خون نشسته، مادرِ من
اي قد خميده، مادرم غربت کشيده، مادرم
واي مادرم واي مادر من (3)
رفتي ز خانه، اي بهارم
از آشيانه، اي نگارم
چرا شبانه، بي قرارم
اي بود و هستم، مادرم رفتي ز دستم، مادرم
واي مادرم واي مادر من (3)
بنگر به طفلِ نورِ عينت
به حالِ زارِ زينبينت
اشک حسن، آهِ حسينت
مادر کجايي، مادرم داد از جدايي، مادرم
واي مادرم واي مادر من (3)
چادر خاکي بر سرِ من
سجاده‌ي تو بسترِ من
آتش گرفته پيکرِ من
احساسِ بابا، مادرم اي ياسِ بابا، مادرم
واي مادرم واي مادر من (3)


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی