دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

مادر تو رفتی و دلم بیقراره دلم بیقراره دلم بیقراره

شعر مداحی زمزمه ختم و ترحیم - مادر تو رفتی و دلم بیقراره دلم بیقراره دلم بیقراره

وفات مادر

مادر تو رفتی و، دلم بیقراره،
دلم بیقراره، دلم بیقراره
این خونه بعد از تو، صفایی نداره،
صفایی نداره، صفایی نداره

سرم رو روی خاکت میذارم من
الهی دیگه سر بر ندارم من،
ندارم من، ندارم من

داغ تو زده شرر، بر این جان من،
بر این جان من، بر این جان من
گشته زندگی خزان، بهاران من،
بهاران من، بهاران من

جز خوبی از تو من، به خاطر ندارم،
به خاطر ندارم، به خاطر ندارم
پا شو دوباره سر، به پایت گذارم،
به پایت گذارم، به پایت گذارم

دلم تنگ آغوشت شده مادر
چگونه هجرانت را کنم باور، کنم باور، کنم باور

خونه بعداز تو شده، چه تاریک وسرد،
چه تاریک وسرد، چه تاریک وسرد
دارم از فراق تو، دلی پر زدرد،
دلی پر زدرد، دلی پر زدرد

اسماعیل تقوایی


218
شعر بعدی