دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

ماتم از راه رسید کمر غصه خمید

شعر مداحی نوحه حضرت زهرا (س) - ماتم از راه رسید کمر غصه خمید - اشعار مداحی دهه فاطمیه

ماتم از راه رسید
کمر غصه خمید
تا علی از مسجد
بسوی خانه دوید
همه دیدند که چشمان امامت تر بود
پهلوانی که زمین خورد یل خیبر بود
یا علی یا مظلوم


چشم تر گریه کند
میخ در گریه کند
نوحه خوان شد خورشید
با قمر گریه کند
تا علی روبروی همسر مجروح نشست
نزد کشتی شکسته به فغان نوح نشست
یا علی یا مظلوم


خانه در محنت شد
صحبت از غربت شد
زخم مسمار بگفت
فاطمه راحت شد
دست گلچین به خزان گل صد برگ آمد
آنقدر پا به در سوخته زد ، مرگ آمد
یا علی یا مظلوم

میثم مومنی نژاد


600
شعر بعدی