دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

مابنده ایم وغیر تو مولا نداریم

شعر مداحی روضه امام هادی (ع) - مابنده ایم وغیر تو مولا نداریم

مابنده ایم وغیر تو مولا نداریم
درهر دودنیا جز شما آقا نداریم

تنها پُل ما تا خدا وند است مهرت
راهی دگر تا عالم بالا نداریم

وقتی دعای جامعه خواندیم دیدیم
بهتراز این آئینه ی تقوا نداریم

هرکس تولای تو رادر دل ندارد
کاری به کار او دراین دنیا نداریم

هرچند ما مدح تورا گفتیم ، امّا
ما قطره ایم وراه بردریا نداریم

گر دیگران صد آرزو درسینه دارند
ما آرزویی غیر سامرّا نداریم

امروز دل را خانه ی مهر توکردیم
درسینۀ خود غصه ی فردا نداریم

گردامن خودرازدست ما نگیری
بیمی به دل ازروز وانفسا نداریم

بزم شراب وآیه ی تطهیر ای وای
دردل ازاین اندوه جز غوغا نداریم

ازشعله ی داغ شما آتش گرفتیم
پروانه سان از سوختن پروا نداریم

جز اشک بر فرزند زهرا چون «وفایی»
چیزی برای عرضه بر زهرا نداریم

سید هاشم وفایی

190
شعر بعدی